Αγιολόγιο - Βίοι Αγίων

Ο Προφήτης Σοφονίας

Σήμερα 3 Δεκεμβρίου εορτάζει ο Προφήτης Σοφονίας. Έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ., επί βασιλέως Ιωσίου. Είναι ο ένατος από τους μικρούς λεγόμενους προφήτες και καταγόταν από τη φυλή του Συμεών η κατ’ άλλους του Λευί. Το όνομά του σημαίνει «ο Γιάχβε κρύπτει», δηλαδή περιφρουρεί, προστατεύει. Το προφητικό του βιβλίο διαιρείται σε τρία μικρά κεφάλαια. Στο […]

Συντάκτης: Ομάδα ΙΜΑΝΓ

Σήμερα 3 Δεκεμβρίου εορτάζει ο Προφήτης Σοφονίας.

Έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ., επί βασιλέως Ιωσίου. Είναι ο ένατος από τους μικρούς λεγόμενους προφήτες και καταγόταν από τη φυλή του Συμεών η κατ’ άλλους του Λευί. Το όνομά του σημαίνει «ο Γιάχβε κρύπτει», δηλαδή περιφρουρεί, προστατεύει.

Το προφητικό του βιβλίο διαιρείται σε τρία μικρά κεφάλαια. Στο πρώτο απειλεί τους Ιουδαίους, που παρεξέκλιναν από τον Κύριο στην ειδωλολατρία. Στο δεύτερο προλέγει την καταστροφή της Γάζας, της Ασκαλώνος, της Αζώτου, της Δαμασκού, της Αιθιοπίας, της Ασσυρίας και άλλων ακόμα χωρών. Στο τρίτο ελέγχει την Ιερουσαλήμ για τη διαφθορά της, αλλά και την ονομάζει επιφανή, σαν κοιτίδα λυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους.

Τέλος, χαιρετίζει με αγαλλίαση την μέλλουσα εμφάνιση του Κυρίου στη Σιών. Αλλά ο Θεός μίλησε με το Στόμα του προφήτη και να τι είπε για τους άνομους ανθρώπους: «Εξάρω τους ανόμους από προσώπου της γης, λέγει Κύριος… Και τους εκκλίνοντας από του Κυρίου και τους μη ζητούντας τον Κύριον και τους μη αντεχομένους του Κυρίου. Θα ξεριζώσω, λέει ο Κύριος, τους ανόμους από το πρόσωπο της γης. Και θα τιμωρήσω αυτούς που παρεκκλίνουν από τις εντολές του Κυρίου, αυτούς που δεν ζητούν με την προσευχή τους τον Κύριο και δεν κρατούν Αυτόν σαν στήριγμά τους».
Ο προφήτης Σοφονίας πέθανε ειρηνικά και τάφηκε στον τόπο των πατέρων του.

Απολυτίκιον. Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.
Συνιείς φερωνύμως των μελλόντων την πρόγνωσιν, εκφαντορικώς προεκφαίνεις, την αιώνιον λύτρωσιν. Σιών γαρ βασιλέα τον Χριστόν, κηρύττεις Σοφονία εμφανώς· παρ’ αυτού γαρ ελυτρώθημεν της αράς, Προφήτα οι βοώντές σοι· δόξα τω σε δοξάσαντι Θεώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω δωρουμένω διά σου, πάσι συγχώρησιν.

Κοντάκιον. Ήχος γ’. Η Παρθένος σήμερον.
Επαξίως σύνεσιν, προφητικήν γεωργήσας, την του Λόγου σάρκωσιν, προανεφώνησας κράζων· τέρφθητι, Σιών η πόλις η πανολβία, άνακτα, Χριστόν εν πώλω εισδεχομένη· Ον δυσώπει Σοφονία, υπέρ των πίστει μακαριζόντων σε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις των εν Νόμω εκπληρωτά, και των εν τη Νέα Διαθήκη προμηνυτά· χαίροις ουρανίων, χαρίτων μυστηπόλε, Προφήτα Σοφονία, αξιοθαύμαστε.

πηγή: synaxarion.gr